• Haberler
  • Politik Muhit
  • Maarif Vakfı'nda Türküm bana saygı duyacaksınız sözü ırkçılık sayıldı

Maarif Vakfı'nda Türküm bana saygı duyacaksınız sözü ırkçılık sayıldı

Diyor ya Şair ünlü ressam Abidin Dino'ya... 'Sen mutluluğun resmini çizebilir misin abidin?' Bize 'Rezilliğin bir haberini yapabilir misin ? diye sorduklarında ilk on'a girebilecek bir haberi sizlere sunmaktan utanç duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyet'inin dünyaya açılan vakfı Maarif Vakfı'nın Nijer'de bulunan bir okulunda Türk öğretmenin 'Ben Türk'üm bana saygı duyacaksınız' sözleri ırkçılık sayıldı. Öğretmen ihbarsız tazminatsız işten atıldı. 'Adaletin bu mu dünya ?' diyebileceğiniz haberin belgeleri ve ayrıntıları politikadam.com'un özel haberinde

Youtube Kanalı
Youtube Kanalı
Abone Ol
Maarif Vakfı'nda Türküm bana saygı duyacaksınız sözü ırkçılık sayıldı

Maarif Vakfı'nda 'Türküm bana saygı duyacaksınız' sözü ırkçılık sayıldıNijer’de Maarif Vakıfı’na bağlı bir okulda bir Türk öğretmenin Nijerli öğretmen ve görevlilere  “ben Türk'üm Bana saygı duyacaksınız" sözleriyle  ırkrçılık yaptığı iddia edilerek işten atıldığını ispatlayan skandal belge nihayet  politikadam.com haber merkezimizime ulaştı.

Maarif Vakfı İnsan Kaynakları  Başkanlığı gönderdiği işte atılma yazısında "çalışma arkadaşlarınıza karşı  ırkçılık yaptığınız tespit edilmiştir." ifadelerin kullanığyor.

Olay Nerede ve ne zaman gerçekleşiyor.

Hain terör örgülü FETÖ'nün 15 Temmuz'da gerçekleştirdiği darbe girişiminden sonra Türkiye birçok ülkede olduğu gibi Afrika'da da FETÖ okullarına karşı kampanya başlatmış bir çok Okul Türkiye Cumhuriyeti Devleti kontrolünde olan Maarif Vakıfı’na geçmişti.  İşte böyle bir okuldan biri olan Nijer'in başkenti Naiamey’de bulunan toplam 3 kampüste 1600 öğrencinin okuduğu Nijer Türk Dostluk Okulları (L'école de l'amitié Nigero - Turc ) modern binasıyla dikkat çekiyor. Nijer’de okulların 3 kampüsü bulunuyor. Franco Arabe kampüsü, Mevlana kampüsü, Büyük kampüs...

OlayBüyük kampüs'de Türkçe öğretmeni olarak çalışan  Ramazan Turğay'ın 11.12 sınıfta okuyan M:F: T: ile M. C. T. öğrenim gördüğü Mevlana kampüsünde 13.02.2024 tarihinde yaşanıyor ve 04.06.2024 günü öğretmende istenilen savunma 12.06.2024 günü alınıyor. Öğretmen hakkında doosya 27.06.2024 günü vakıf yönetüimine sunularak 28.06.2024 günü iş akdi feshediliyor. 

Olay Nasıl Gelişti?

Haber merkezime ulaşan bilgiye göre  Nijer’de Vakfın büyük kampüs diye bilinen Nijer Türk Dostluk Okulları (L'école de l'amitié Nigero - Turc ) nda görevli bir öğretmeninin Vakfın Mevlana okulunda 11 ve 12 sınıfta okuyan iki çocuğu okul taksidini ödenmesine karşılık, muhasebe servisine işlenmemesi nedeniyle ilginç bir mobbinge maruz kaldı. Okul yönetimi ders esnasında diğer öğrencilerin içinde iki Türk öğrenciye “Okul paranız ödenmedi. Yarın okula gelmeyin” diyerek bir zarf uzattılar. Çocuklarının mobbinge uğraması , diğer çocukların yanında küçük düşürülmesi üzerine öğretmen baba muhasebe servisinden verilen dekontları yanına alarak önce muhasebe servisine sonra okul yönetimine gitti.

Olay bununla sınırlı değil. Öğretmen belgeleri gösterip ödemenin yapıldığını ispatladıktan sonra Nijer’li iki kadın görevliden ve okul müdüründen “öğrencilerin yanında çocuklarımdan özür dileyip yanlışlık olduğunu” belirtmelerini istkedi.Ne oldu ise bu istekten sonra oldu

İşte Savurnma istenilen belge Maarif Vakfı'nda 'Türküm bana saygı duyacaksınız' sözü ırkçılık sayıldı


Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Başkanlığı öğretmene “savunma yapması için” belge gönderdi.

Sayı : E-70677063-900-27670                                                                 04.06.2024
Konu : Savunma Talebi

Sayın Ramazan Turğay

Eğitim öğretim yılı sonunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, Ülke Temsilciliğince iletilen raporda,
hakkınızda;
Görev yapmakta olduğunuz Mevlana Kampüsünde öğrenim gören çocuklarınızın taksit ödemesinin
hatırlatılmasına yönelik cep telefonunuza gönderilen mesaj sonrası, 13.12.2024 tarihinde öncelikle aynı okulda
görev yapan psikolog Mariama Moussa Mahaman’a ve yine aynı okulda görev yapan sekreter Mme Yacouba
Cherifatou’ya teninizi göstererek ve bağırarak “ben Türk’üm bana saygı duyacaksınız, şimdi gidin tüm sınıfın
önünde çocuklarımın ödemesini yaptığımı söyleyin
” ifadelerini kullandığınız; aynı gün aynı konuya ilişkin
Mevlana Kampüs Müdürü Büşra ŞİMŞEK’in odasına giderek ile onunla tartışma yaşadığınız; ayrıca, ülkeden
istihdam edilen mahalli personele küçük düşürücü ifade, söylem ve hareketlerde bulunduğunuz;
iddialarının bulunduğu tespit edilmiştir.

İlgili hususlar değerlendirildiğinde;
1-İddiaların aydınlatılması amacıyla hakkınızda İnsan Kaynakları Yönetmeliği 5.14. maddesi uyarınca
soruşturma başlatıldığını;
2-Hakkınızdaki tüm iddialara karşı yapacağınız savunmanızı, savunmanızı haklı kılacak geçerli belgeler ile
birlikte 7 günlük süre içerisinde yazılı olarak sunmanız gerektiğini;
3-Belirtilen tarihe kadar savunmanızı sunmamanız halinde, savunma hakkınızdan vazgeçerek ilgili
hususların doğruluğunu kabul etmiş sayılacağınızı ve hakkınızda mevcut bilgi ve belgelere göre işlem tesis
edileceğini;
ihtaren bildiririz.
Ahmet Zeki OLAŞ
İnsan Kaynakları Daire Başkanı


Maarif Vakfı'nda 'Türküm bana saygı duyacaksınız' sözü ırkçılık sayıldı
Savunma Dikkat Alınmadı IRKÇILIK Yaptınız Denildi

Ancak Maarif Vakfı çevrelerinden edindiğimiz bilgilere göre işten atılan öğretmenin Ramazan Turğay'ın kıdemsiz, tazminatsız ve ihbarsız işte atılması beş parasız olarak ailesiyle Nijer'de kalmasına neden oldu.  Ramazan Turğay'dan açıklama beklediğimizi belirtmek istiyoruz. Ramazan Turğay'ın savunması  elimize  daha ulaşmadı. Ancak savunmanın dikkate alınmadığı 28.06.2024 tarihinde İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Zeki Olaş'ın imzasıyla gönderilen iş akdinin fesih yazısında ortaya çıktı.

Sayı : E-70677063-900-28061                                                                                                 28.06.2024
Konu : Fesih Tebliğatı (Ramazan TURĞAY)

Sayın RAMAZAN TURĞAY

Vakfımız Nijer Ülke Temsilciliğinde Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmakta iken; görev yapmakta
olduğunuz Mevlana Kampüsünde öğrenim gören çocuklarınızın taksit ödemesinin hatırlatılmasına yönelik cep
telefonunuza gönderilen mesaj sonrası, 13.02.2024 tarihinde öncelikle yine aynı okulda görev yapan psikolog
Moussa Mahaman Mariama ile sekreter Yacuba Cherifayou Hamid Sani'ye teninizi göstererek ve bağırarak
“ben Türk’üm bana saygı duyacaksınız, şimdi gidin tüm sınıfın önünde çocuklarımın ödemesini yaptığımı
söyleyin” ifadelerini kullandığınız; aynı gün aynı konuya ilişkin Mevlana Kampüs Müdürü Büşra ŞİMŞEK’in
odasına giderek onunla tartışma yaşadığınız; ayrıca, ülkeden istihdam edilen mahalli personele küçük düşürücü
ifade, söylem ve hareketlerde bulunduğunuz iddiaları üzerine İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 5.13. maddesi
uyarınca hakkınızda soruşturma açılmıştır.
Soruşturma kapsamında 04/06/2024 tarihinde savunma istem yazısı tarafınıza tebliğ edilerek
12/06/2024 tarihinde savunmanız alınmıştır. Soruşturma sonucu Vakıf Yönetimine 27/06/2024 tarihinde
sunulmuştur.
Soruşturma dosyasındaki tüm deliller ile savunmanız Vakıf Yönetimi tarafından değerlendirildiğinde;
1- Savunmanızın iddiaları karşılar nitelikte olmadığı, yanıt vermediğiniz isnatları kabul ettiğiniz ve herhangi bir
düzeltme vaadinde bulunmadığınız anlaşılmıştır.
2- Çalışma arkadaşlarınıza karşı ırkçılık yaptığınız tespit edilmiştir.
3- Yapmış olduğunuz davranışlar, Vakfın “İnsanlığın ortak birikimi ile Anadolu’nun irfan geleneğini esas alarak
iyi insan yetiştirmek” misyonuna aykırılık teşkil etmektedir.
4- Yapmış olduğunuz davranış İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 5.13.4.2.e. maddesi uyarınca “Vakfın
misyonuna, imaj ve itibarına zarar verecek nitelikte” faaliyette bulunmak maddesi uyarınca Göreve Son Verme
cezası niteliğindedir.
5- Yapmış olduğunuz davranış 4857 sayılı İş Kanunu 25/II. maddesinde (d) bendinde belirtilen “İşçinin
işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut
uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması” ile (e) bendinde yer alan
“İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi
doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması” haklı nedenlerle fesih sebebi niteliğindedir.
Yukarıda belirtilenler doğrultusunda İş Sözleşmenizin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-d. maddesi
uyarınca başka işçiye sataşma niteliğinde davranışlarda bulunması ile 25/II.e. maddesi uyarınca doğruluk ve
bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması nedenleriyle derhal haklı sebeple 28.06.2024 tarihinde
feshedilmiştir.
Bu bilgiler ışığında, 28.06.2024 tarihi itibariyle ilişiğiniz kesileceğinden, üzerinize zimmetli hizmet
pasaportu, taşınabilir bilgisayar ve diğer eşyaların teslimi ile ülkeden dönüşünüz ve diğer gerekli işlemlerin
tamamlanması için Vakfımıza müracaatınızı ricaen tebliğ ederiz.


Ahmet Zeki OLAŞ
İnsan Kaynakları Daire Başkanı

Maarif Vakfı'nda

Maarif Vakfı Sessizliğini Koruyor

Skandal bir nedenle işten atılma kararına karşı Maarif Vakfı sessizliğini  koruyor. Ne cevap vereceği merakla bekleniyor. Ayrıca Maarif Vakfı’nın Nijerdeki okullarına yönelik iddialar bu kadar değıil. Bazı ihale ve alımlar ilgili bilgiler gelmeye başladı. Haber merkezimizde  yapacağımız değerlendirmeden sonra  bunları yayınlayacağız. 

Yorumlar 1
M.Ali 10 Temmuz 2024 14:08

Yazıyı okuyunca adaletin bu mu dünya diyesim geldi.Yurdumdan binlerce kilometre uzaklar da gariban bir insana bu zulüm niye yapılıyor? İnsanın ekmeği,çocuklarının geleceğiyle oynamak bu denli kolay olmaması gerekiyor.Bu ülke de yönetici ve adalet var diyenleri göreve davet ediyorum.Bütün kurumlara bağımsız müfettişler atanması şart.Devletin vakıfları kimsenin nefsine göre hareket edeceği yerler değildir.Allah,Vakıf malını kutsal sayar ve hesabını da çok ağır sorar.Onun için Vakıf yönetimini adaletli olmaya davet ediyoruz. Bu vakfın merkezin de bir grup bütün emekleri heba ediyor maalesef.Böyle basit bir meseleden görevlerine son verme yerine keşke yapılan harcamalara da bir eğilip baksanız.Ahiret hesabı ağırdır.Nefsine uyan kim varsa Vakıftan uzak tutun,zarar veriyorlar. Vakıf başkanını göreve davet ediyoruz,sayın başkan, Yanıltılıyorsunuz çünkü bu Nijer de ki başkan doğum yapmaya bir ay kalan eşini işe alıp,sekiz ay doğum aylığını da eşine verilmesini sağlamıştır.Bu doğrumu ? Bu milletin parasını bu kadar kolay mı vermek,merkezi yönetim buna nasıl olur verdi ? Verdiyse önce merkez suçludur. Görevden alınması gereken bu başkandır,başkası değil. Vakıf yönetimini adalete davet ediyoruz. İyilere kıymayın lütfen. Yazıktır,Günahtır,çocuklarına da mı acımadınız ? Vicdan bir gün sizede hepimizede lazım olur. Devlete ve millete ihanet edenlerin suçlarına ortak olmayın,temizleyin lütfen.

Bakmadan Geçme